logo Thiết bị an toàn giao thông Hồng Đức

Dự kiến có 15 dự án giao thông lớn sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2023

Đăng bởi Anh Thanh vào lúc 13/02/2023

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

15 dự án giao thông lớn khởi công năm 2023

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dự kiến hoàn thành vào năm 2025 - Ảnh minh họa.

Dự án có tổng chiều dài 11,5km. Dự án sẽ được đầu tư với quy mô đường cao tốc cấp 80, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m. Giai đoạn phân kỳ, đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m, bề rộng mặt đường 14m. Khổ cầu phù hợp khổ nền đường.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là gần 2.113 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2025.

 

Cao tốc Hữu Nghị - Lạng Sơn

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài khoảng 60,18km, gồm 2 đoạn. Trong đó, đoạn tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43 km.

Đoạn kết nối từ tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có chiều dài 17,18 km.

tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 32,25m. Giai đoạn phân kỳ được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17m, mặt đường rộng 16m.

Đoạn tuyến kết nối cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 22m. Giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng theo quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 14,5m, mặt đường rộng 12,5m.

Dự kiến, tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ khoảng hơn 10.471 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (nâng cấp lên cao tốc)

15 dự án giao thông lớn khởi công năm 2023

Theo phương án được duyệt, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được nâng cấp lên quy mô cao tốc phù hợp với quy hoạch đươc duyệt nhằm nâng cao năng lực thông hành của các phương tiện - Ảnh minh họa

Dự án nâng cấp có tổng chiều dài 51,5km với tổng mức đầu tư 750 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024.

Về quy mô, tuyến giữ nguyên theo đường hiện trạng, chỉ thảm bê tông tăng cường bê tông nhựa trên mặt đường cũ. Đầu tư mở rộng các đoạn dừng xe khẩn cấp hiện có và bổ sung mới các đoạn dừng xe khẩn cấp, hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn phân làn đường.

Dự án nhằm nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến trục dọc phía tây của khu vực, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, từng bước nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp quy hoạch được duyệt.

Cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 27,43 km, được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 m, vận tốc khai thác 80 km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án là khoảng 5.886 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.

Thời gian thực hiện công trình là từ năm 2022 đến hết năm 2027.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có tổng chiều dài khoảng 60,1 km. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, phân kỳ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m.

Dự án được thực hiện bằng hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 8.365 tỷ đồng.

Trong đó, phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP khoảng hơn 7.065 tỷ đồng. Phần vốn nhà nước tham gia dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66km.

Dự án được đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 17.200 tỷ đồng (vốn nhà nước tham gia dự án 6.500 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu nhà đầu tư 1.605 tỉ đồng; và 9.095 tỉ đồng từ các nguồn huy động).

Dự án được đầu tư xây theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 80km/h.

Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có nền đường rộng 17m với 4 làn xe, bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp không liên tục với khoảng cách 4-5 km/vị trí. Giai đoạn phân kỳ sẽ thực hiện đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2026.

Trong giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư hoàn thiện cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc với quy mô theo quy hoạch, hoàn thiện nền đường rộng 22 m gồm 4 làn xe và 2 làn dừng xe khẩn cấp liên tục. Giai đoạn này sẽ thực hiện đầu tư phù hợp với nhu cầu giao thông dự kiến sau năm 2035.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

15 dự án giao thông lớn khởi công năm 2023

Tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, giảm ùn tắc cho QL20, góp phần tạo đột phá về KT-XH của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung - Ảnh minh họa.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng chiều dài gần 74 km, được đầu tư với quy mô giai đoạn hoan chỉnh gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m, tốc độ 100 km/h.

Giai đoạn phân kỳ giai đoạn 1, dự án sẽ được đầu tư với bề rộng nền đường 17m, tốc độ khai thác 80 km/h. Tại các vị trí nút giao liên thông thiết kế mặt cắt ngang theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh. Điểm dừng xe khẩn cấp được bố trí khoảng 4 - 5 km/vị trí trên cùng chiều xe chạy.

Trên cơ sở phương án thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 19.521 tỷ đồng với cơ cấu gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 7.761 tỷ đồng (chiếm khoảng 39,76% tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1).

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 117,5 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17m. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 53,7 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 17.837 tỷ đồng. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6-8 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4-6 làn xe ô tô cao tốc theo từng đoạn tuyến. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 188,2 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 44.691 tỷ đồng. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17m. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Dự án đường Vành đai 4 Hà Nội

Tuyến đường dài 112,8 km, chia làm 7 dự án thành phần, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, nhu cầu sử dụng đất hơn 1.300 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án 85.800 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương và địa phương là 41.860 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Dự án có chiều dài 76 km, tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng, được chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, dự kiến khởi công tháng 6/2023 và cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác từ năm 2026.

Vành đai 3 TP HCM là dự án giao thông liên kết vùng lớn nhất miền Nam từ trước đến nay. Đây được xem là tuyến đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua địa bàn tỉnh Hòa Bình

15 dự án giao thông lớn khởi công năm 2023

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được đầu tư với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng - Ảnh minh họa.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua địa bàn tỉnh Hòa Bình có tổng chiều dài 34 km.

Giai đoạn 1, dự án được thiết kế, xây dựng tuyến đường với bình đồ, trắc dọc và các yếu tố hình học đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 5729:2012 (Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế), bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m, quy mô 2 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Những đoạn tuyến có địa hình khó khăn tốc độ thiết kế 60km/h.

Giai đoạn hoàn thiện, dự án sẽ được thiết kế theo Tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN 5729:2012) có quy mô bề rộng nền đường 22m, bề rộng mặt đường với 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án khoảng 9.777 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua tỉnh Sơn La

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La có tổng chiều dài 31,6 km.

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được đầu tư với quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với 4 làn xe cơ giới trên toàn tuyến, tốc độ thiết kế 80km/h. Bề rộng nền đường 22m.

Giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư với quy mô bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7 (2 làn xe). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.790 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách TƯ khoảng 1.800 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương khoảng 1.990 tỷ đồng.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo phương án điều chỉnh được UBND tỉnh Cao Bằng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, tổng chiều dài hơn 121,06 km.

Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư khoảng 93,55 km (từ Km0+00-Km93+350) với mặt cắt ngang 17m đối với các đoạn thông thường (chiếm khoảng 24%) và châm chước kích thước mặt cắt ngang nền đường 13,5m đối với các đoạn khó khăn (chiếm khoảng 76%) để kiểm soát tổng mức đầu tư và vẫn đáp ứng nhu cầu giao thông giai đoạn 2025 - 2030.

Ở giai đoạn hoàn thiện (giai đoạn 2) đầu tư tiếp gần 28km còn lại (Km93+350-Km121+060) với quy mô bề rộng nền đường 17m và hoàn thiện quy mô mặt cắt ngang nền đường 17m đối với các đoạn tuyến châm trước trong giai đoạn 1. Vị trí dừng xe được bố trí trung bình 500m/vị trí.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 22.691 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 là 13.174 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 9.516 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện giai đoạn 1 dự án dự kiến từ năm 2020 - 2025. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng 23 năm (2026 - 2049). Giai đoạn 2 được đầu tư sau năm 2025.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục